Analys av Internetreportage

Analysera ett reportage på Internet och presentera det för de andra. Du har 10–15 minuter tid för presentationen. Tänk på följande frågor vid analysen:

1. Navigeringen
Fungerar navigeringen? Hittar du rätt och var går det fel? Hur kunde navigeringen förbättras?

2. Layouten
Följer den riktlinjerna för tidnings- eller tv-layout? Vilken roll har texten i förhållande till bilderna? Är texten läsbar?

3. Upplevelsen
Är reportaget intressant? Hänger du med i berättelsen? På vilket sätt är den interaktiv?

4. Strukturen
Är berättelsen lineär eller icke-lineär eller något där emellan?

5. Tekniken
Fungerar tekniken? Vad har du för problem? Laddas filerna tillräckligt snabbt?

6. Presentera
Presentera reportaget som du analyserade. Tid för presentationen 10–15 minuter.

Kontaktuppgifter

  • E-post
    E-postadressen som bild så att inte spammare ska se den.
  • Telefon från Finland
    050-534 1708
  • Telefon från andra länder
    +358 50 534 1708