Verkkoreportaasin synty: OSA 2
Nicklas Koski    Etusivu   

Tiivistelmä (osa 2)

TAMPEREEN YLIOPISTO
Tiedotusopin laitos

KOSKI, NICKLAS: Verkkoreportaasin synty
Osa II: Taittajan näkökulma
Journalistinen pro gradu -tutkielma: Kirjallinen erittely, 72 sivua,
3 liitettä. Journalistinen teos, verkkoreportaasi Tehtaan kuolema
Tiedotusoppi
Toukokuu 1999

Tulosta
PDF-versio

OSA 1:
Kirjoittavan toimittajan näkökulma [251 kt]

OSA 2:
Taittajan näkökulma [529 kt]

LIITTEITÄ
Aikajana [10 kt]
Rakenne [14 kt]
Kyselylomake [HTML]

Tarvitset Acrobat Readerin


Tutkielma käsittelee verkkoreportaasin tekemistä taittajan näkökulmasta katsottuna. Esimerkkitapauksena tarkastellaan Tehtaan kuolema -verkkoreportaasia ja sen vaiheita ja lisäksi analysoidaan lyhyesti myös muita suomalaisia verkkoreportaaseja.

Tehtaan kuolema on opinnäytetyöni journalistinen teos. Se syntyi ryhmätyönä Elektronisen kuvajournalismin maisteriohjelmassa 1998-1999. Reportaasin graafinen suunnittelu ja kokoaminen olivat pääasiallisia tehtäviäni.

Tehtaan kuoleman tavoitteena oli löytää uusi ilmaisun muoto reportaasille verkossa. Yhdistimme lukemiseen vuorovaikutteisuuden, jolloin jokainen lukija/katsoja saa yksilöllisen kokemuksen. Reportaasi koostuu useista kohtauksista, joissa jokaisessa kerrotaan ensin pieni lineaarinen tarina. Kohtaukset päättyvät symboliseen koneeseen, jota käyttämällä voi lukea lisää. Samalla voi säätää koneen äänen rytmiä, ryhtyä koneenkäyttäjäksi ja tehtaan työläiseksi.

Reportaasi sijoittuu journalismin ja mediataiteen välimaastoon. Analyysissa vertailen verkkoreportaasin tyylikeinoja elokuvan ja erityisesti Neuvostoliiton montaasikoulukunnan tyylikeinoihin. Tukeudun mm. elokuvaohjaaja Sergei Eisensteinin ajatuksiin.

Reportaasin kokoamisessa käytetyt tekniset ratkaisut ovat tärkeitä, koska verkossa tekniikka rajoittaa huomattavasti ilmaisun vapautta. Käsittelen tutkielmassani myös näitä rajoittavia tekijöitä. Reportaasi on koottu Macromedian Flash 3 -ohjelmalla.

Aikaisempia verkkoteoksiani ovat kauneusleikkauksesta kertova 150 000 mk/kg ja Berliinin idästä ja lännestä kertova Berlin S+U. Tehtaan kuolemassa pystyin hyödyntämään niissä saatuja kokemuksia.

ASIASANAT: VERKKOREPORTAASI, REPORTAASI, MULTIMEDIA, TEHTAAN KUOLEMA, INTERNET, FLASH


Seuraavana Esipuhe

Nicklas Koski    Ylös    Etusivu   

© 1999 Anni Kämäräinen & Nicklas Koski • Verkkoreportaasin synty
Pävitetty 1.10.1999 • www.nicklaskoski.com/gradu