Verkkoreportaasin synty: OSA 2
Nicklas Koski    Etusivu   

Lähteet

Painetut lähteet

Berndal, Bo & Frigyes, Paul (1995): Typiskt typografiskt. Bokförlaget
T. Fischer & Co. Stockholm. ISBN 91-7054-670-3.

Blyton, Enid (1985): Viisikko ja kummitusjunan salaisuus. Viisikko-pelikirja. Alkuteos The Haunted Railway Game. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. ISBN 951-30-6336-4.

Brusila, Riitta (1998): Värikin on viesti. Teoksessa Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Toimittanut Hatva, Anja. Oy Edita Ab. Helsinki. ISBN 951-37-2611-8.

Tulosta
PDF-versio

OSA 1:
Kirjoittavan toimittajan näkökulma [251 kt]

OSA 2:
Taittajan näkökulma [529 kt]

LIITTEITÄ
Aikajana [10 kt]
Rakenne [14 kt]
Kyselylomake [HTML]

Tarvitset Acrobat Readerin

Eisenstein, Sergei (1978): Elokuvan muoto. Love Kustannus Oy. Helsinki. ISBN 951-835-004-3.

Eisenstein, Sergei (1963): Film Form – Essays in Film Theory. Teoksessa Film Form and The Film Sense. 5. painos. The World Publishing Company. Cleveland, New York.

Faber, Liz & Burgoyne, Patrick & Blackwell, Lewis (1997): Browser – The Internet Design Project. Laurence King Publishing. London. ISBN
1-85669-111-X.

Garrett, Lillian (1967): Visual Design: A Problem Solving Approach. Van Nostrand Reinhold Company. New York.

Hatva, Anja (1998): Kuvasuunnittelu verkossa. Teoksessa Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Toimittanut Hatva, Anja. Oy Edita Ab. Helsinki. ISBN 951-37-2611-8.

Heinonen, Ari (1997): Sanomalehdistö ja Internet – toiveita, huolia, epätietoisuutta. Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön raportti. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C21/1997. Tampere. ISBN 951-44-4213-X.

Hellmark, Christer (1998): Bokstaven, ordet, texten – Handbok i grafisk formgivning. Ordfront förlag. Stockholm. ISBN 91-7324-617-4.

Hietala, Veijo (1993): Kuvien todellisuus – Johdatusta kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki. ISBN 951-692-305-4.

Honka, Tuomas (1998): Kursori ei ole pelkkä pointteri. Teoksessa Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Toimittanut Hatva, Anja. Oy Edita Ab. Helsinki. ISBN 951-37-2611-8.

Huhtamo, Erkki (1997): Elävän kuvan arkeologia. YLE-opetuspalvelut. Jyväskylä. ISBN 951-43-0730-5.

Huovila, Tapani & Pulkkinen, Hannu & Taipale, Matti (1998): Sanomalehden ulkoasuopas. Sanomalehtien Liitto. Helsinki. ISBN 952-9858-25-6.

Kiimalainen, Kimmo (1994): Tekstin ja kuvan yhdistäminen, ennakointia vai jälkihoitoa. Teoksessa Kuvan journalismi. Toimittanut Vanhanen, Hannu. Sanomalehtien Liitto. Helsinki. ISBN 952-9858-03-5.

Kolari, Juha & Hagman, Sari & Kunnas, Jouko & Tammela, Antti (1999): Koekäytön tulokset. Teoksessa Integroitu julkaiseminen – Tekniikka ja käyttökokemukset, Kansallisen multimediaohjelman IMU-hanke. Toimittanut Glödstaf, Hannele. Digitaalisen median raportti 2/99. TEKES – Teknologian kehittämiskeskus. Helsinki. ISBN 951-53-1427-5.

Kristof, Ray & Satran, Amy (1995): Interactivity by Design – Creating & Communicating with New Media. Adobe Press. Mountain View, CA. ISBN 1-56830-221-5.

Laurel, Brenda (1993): Computers as Theatre. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.. Reading, Massachusetts; Menlo Park, California; New York; Don Mills, Ontario; Wokingham, England; Amsterdam; Bonn; Sydney; Singapore; Tokyo; Madrid; San Juan; Milan; Paris. ISBN
0-201-55060-1.

Lundhem, Stefan (1998): Hur du gör läsbart för skärm. Cap&Design 3/1998.

McKelvey, Roy (1998): Hyper Graphics. RotoVision SA. Crans-Près-Céligny. ISBN 2-88046-313-0.

Metsämäki, Markku (1995): Graafinen käyttöliittymä. Painatuskeskus Oy. Helsinki. ISBN 951-37-1511-6.

Murray , Janet H. (1997): Hamlet on the Holodeck – The Future of Narrative in Cyberspace. The Free Press. New York, London, Toronto, Sydney, Singapore. ISBN 0-684-82723-9.

Orava, Teija (1998): Mitä interaktiivisuus tuo julkaisuun. Teoksessa Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Toimittanut Hatva, Anja. Oy Edita Ab. Helsinki. ISBN 951-37-2611-8.

Siegel, David (1997): Secrets of Succesful Web Sites – Project Managment on the World Wide Web. Hayden Books. Indianapolis, IN. ISBN 1-56830-382-3.

Tahvonen, Juha (1998): Verkkojulkaisun typografia. Teoksessa Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Toimittanut Hatva, Anja. Oy Edita Ab. Helsinki. ISBN 951-37-2611-8.

Vanhanen, Hannu (1999): iMUSTo-journalismi integroituvassa multimediaympäristössä. Teoksessa IMU ja journalismi. Kunnas, Jouko & Vanhanen, Hannu & Röksä, Jarmo. Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö, Tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto. Tampere.

Verkkolähteet

Cameron, Andy (1995): Dissimulations – Illusions of Interactivity. [Internet]. Päivitetty 16.10.1996. <http://www.sva.edu/MFJ/journalPages/ MFJ28/Dissimulations.html>. Tarkistettu 7.5.1999.

Järvinen, Aki (1998): Hyper-teoria: lähtökohtia hypertekstin teorialle, tietoverkkotaiteen estetiikalle ja digitaaliselle kulttuurin tutkimukselle. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, yleinen kirjallisuustiede. [Internet]. <http://www.uta.fi/~tlakja/hyper/ joh_t.html>. Tarkistettu 5.10.1998.

Lynch, Patrick J. & Horton, Sarah (1997): Yale Style Manual - Access Issues. The Center for Advanced Instructional Media, Yale University. [Internet]. <http://info.med.yale.edu/caim/manual/interface/ basic_interface2.html>. Tarkistettu 7.5.1999.

Macromedia, Inc. (1999a): Guide to Shockwave Player Browser and Platform Compatibility. [Internet]. Päivitetty 19.4.1999. <http://www.macromedia.com/support/shockwave/ts/documents/
tn3909.html
>. Tarkistettu 7.5.1999.

Macromedia, Inc. (1999b): Macromedia Flash White Paper - Flash Player for Developers and Publishers. [Internet]. <http://www.macromedia.com/ software/flash/survey/whitepaper/>. Tarkistettu 7.5.1999.

McSkelly, Daniel (1999): Believe the Hype? - Examining the Macromedia Flash White Paper. Flashzone. [Internet]. <http://www.flashzone.com/ articles/ hype.html>. Tarkistettu 7.5.1999.

Mielonen, Samu & Hintikka, Kari A. (1998): Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto. [Internet] Taideteollinen korkeakoulu, Media Lab. Helsinki. <http://www.uiah.fi/ mediastudio/survey4/>. Tarkistettu 7.5.1999.

Nielsen, Jakob (1997): Be Succint! (Writing for the Web). Alertbox. [Internet]. Päivitetty 15.3.1997. <http://www.useit.com/ alertbox/9703b.html>. Tarkistettu 7.5.1999.

Nielsen, Jakob (1995): Guidelines for Multimedia on the Web. Alertbox. [Internet]. <http://www.useit.com/alertbox/9512.html>. Tarkistettu 7.5.1999.

StatMarket (1999): Web Browsers - Top Plug-ins. [Internet]. Päivitetty 7.5.1999. <http://www.statmarket.com/SM?c=Plugins>. Tarkistettu 7.5.1999.

Veen, Jeffrey (1997): Building a Better Webmonkey. [Internet]. Päivitetty 17.11.1997. <http://www.hotwired.com/webmonkey/97/45/ index0a.html?tw=design>. Tarkistettu 5.5.1999.

De Vigal, Andrew (1998): Web Designer's Toolbox v.1. The Poynter Institute. [Internet]. <http://www.poynter.org/vj/projects/toolbox/>. Tarkastettu 7.5.1999.

Weinman, Lynda (1998): Lines and Curves in Motion: Next Steps for Vectors on the Web. Vectorzone. [Internet]. <http://www.vectorzone.com/>. Tarkistettu 4.5.1999.

West, Misty (1998): Vector Standards: Strong Directions for the Future Web. Vectorzone. [Internet]. <http://www.vectorzone.com/>. Tarkistettu 4.5.1999.

Wizbang tuotanto Oy (1999): Loistavat Jerkun pojat -verkkosarja laajentaa TV-sarjan verkkomediaan. [Internet]. Lehdistötiedote. Päivitetty 21.1.1999. <http://www.wizbang.fi/press/releases/210199jerkut.html>. Tarkistettu 7.5.1999.

Ödman, Jonas (1999): Riktlinjer för utformning av webbgränssnitt för intranät - en kritisk granskning. Examensarbete. Institutionen för numerisk analys och datalogi, Kungl. Tekniska Högskolan. Stockholm. [Internet]. <http://www.student.nada.kth.se/~d94-jod/webb/>. Tarkistettu 4.5.1999.


Sekundaarilähteet

Hollis, Richard (1994): Graphic Design: A Concise History. London.

Eerikäinen, Hannu (1994): Muutos ja utopia: media, postmoderni, avantgarde. Lapin yliopisto. Lisensiaatintyö. Rovaniemi.


Muut lähteet

Numminen, Petteri (1998): Kuolema verkossa ja muita kokemuksia webortaaseista. Luento Tampereen yliopiston luentosarjassa Uudet mediat ja journalismi. 4.11.1998.


Tekstissä mainittuja sivustoja

150 000 mk/kg. Kauneusleikkauksesta kertova verkkoreportaasi, jota olin tekemässä keväällä 1998. <http://www.nicklaskoski.com/leikkaus/>.

54. Miramax Film Corp.:n 54-elokuvan sivusto. <http://www.miramax.com/54/>.

Animation Express. HotWiredin animaatiolle omistettu sivusto. <http://www.hotwired.com/animation/>.

Berlin S+U. Berliinin idästä ja lännestä kertova verkkoteos, jonka tein keväällä 1998. <http://www.nicklaskoski.com/berlin/>.

BlobJob. Vakuutusyhtiö Sammon kustantama tietoromppu. <http://www.sampo.fi/blobjob/>.

Dagens Nyheter. Ruotsalaisen päivälehden sivusto. <http://www.dn.se/>.

Deadline. Helsingin Sanomien Verkkoliitteen kuolemasta kertova verkkoreportaasi. Vaatii salasanan. <http://www.helsinginsanomat.fi/ klik/deadline98/>.

Electric Justine. Justin Hallin henkilökohtainen päiväkirja verkossa. <http://www.links.net/>.

Galleria Henkevä Silakka. Päivi Hintsasen ylläpitämä taidegalleria. <http://www.webgalleria.net/>

HotWired. Legendaarinen verkkojulkaisu. <http://www.hotwired.com/>.

Hufvudstadsbladet. Suomen suurimman ruotsinkielisen lehden sivusto. <http://www.hbl.fi/>.

Kirkshouse.com. Kirk Clynen sivusto. <http://www.kirkshouse.com/>.

Kysely - Tehtaan loppu. Tehtaan kuoleman käytettävyystytkimuksen kyselylomake. <http://www.nicklaskoski.com/gradu/kysely/>.

Nationalgeographic.com. National Geographic Societyn laaja sivusto. <http://www.nationalgeographic.com/>.

Piikki lihassa. Helsingin Sanomien Verkkoliitteen tatuoinneista tekemä verkkoreportaasi. Vaatii salasanan. <http://www.helsinginsanomat.fi/ klik/tatuointi99/>.

The Remedi Project. Verkon uusia ilmaisumuotoja kokeileva verkkogalleria. <http://www.theremediproject.com/>.

Shockrave. Macromedia, Inc.:n perustama Flash- ja Shockwave-animaatioita sisältävä sivusto. <http://www.shockrave.com/>.

Sirkus.com. Telia InfoMedia Interactive Oy:n julkaisema suomalainen verkkopalvelu. <http://www.sirkus.com/>.

Skaala. EKJ:n opiskelijan Pekka Makkosen skaalautuvia verkkosivuja käsittelevä lopputyö. <http://www.apertuura.fi/skaala/>.

Stamen. Eric Rodenbeckin sivusto josta löytyy muun muassa Nomansland. <http://www.stamen.com/>.

Tehtaan kuolema. EKJ:n journalistisen lopputyön teos. <http://www.nicklaskoski.com/tehdas/> tai <http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/ekj/tehdas/>

BT Timetrek. British Telecomin kustantama verkkopeli.
<http://194.130.67.6/bt/> tai <http://www.edclub.bt.com/>.

Urbaani reaktori. Helsingin Sanomien Verkkoliitteen ydinvoimaa käsittelevä verkkoreportaasi. Vaatii salasanan. <http://www.helsinginsanomat.fi/klik/ urbaanireaktori99/>.

Webmonkey. HotWiredin verkkokehittäjille suunnattu palvelu. <http://www.webmonkey.com/>.

Nicklas Koski    Ylös    Etusivu   

© 1999 Anni Kämäräinen & Nicklas Koski • Verkkoreportaasin synty
Pävitetty 1.10.1999 • www.nicklaskoski.com/gradu